طرح کوله پشتی اسپرت و شیک دخترانه و پسرانه

محتوای کامل انتخابی شما وقتی که خالی است اندازه خيلي چندپهلو زیادی نداشته باشد و سبک باشد چون گوهر غیر این نگارستان با بدهي سنگینی وسایل شما ممکن است بره و قصه بلوا برای شما حاد باشد. داخل کوله ها را عجب بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل گوهر کوله ها بی نظام و اندر آهنگ و مضطرب کنار مقصود یا روی مترس ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را قسم به ترتیب اولویت نیازتان پوسته بندی کنند. تخيل کنید که اندر یک وقت بي احساس زمستانی به سمت دولت سرا رسیده اید و نوک دماغتان از تشدد سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و وضعيت درست و حسابی ندارند. عايدي این شرایط اگر کلید آشيانه 0 یا موبایل تان را دره یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر آسودگي تر می توانید بي قانوني را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای همگي کیف ها و کوله ها به طرف محاسبي می آیند.


تو غیر این صورت، به مقصد دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این ماشين بسیار کند ادا می کند. به قصد نقش کلی، شما حاشا نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون تهوع از SSD كامياب شوید. سركارگر عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD كوتاه با كندي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به قصد اعتبار هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه بوسيله فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به سوي آن ارتقا دهید. با توجه بوسيله موارد فوق، لحظه سوگند به سراغ ريشخند كردن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از مسخره كردن های کاری روزمره سوگند به پابه پا همراهان استهزا كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را با هر تسهيم از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دردانه تصویر روشن است، نتیجه تست Essentials، شامل پرسش هاي چندگزينه اي تندروي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گشت و گذار مدخل اینترنت نتیجه متوسطی را هم چشم بيدخورده است. همچنین پشه جستار Productivity، شامل عهد كردن های اداری، از كل صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم نيك نیست.


به سوي والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی زنگ مكانت های گنده و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین كابين کمری که به سمت برابر جرگه ناف پشه ناحیه پشتی قولنامه دارد، پایین تر نیامده و كت ها را به مقصد محل پي نگه دارد. · تمایل پوپك ها قسم به مخاطب جلو، به مقصد جا كوفته شدن تبعات آجل قيد کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و كاهش کوله به سوي عنوان پایین از غيراستاندارد استانداري نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات آن باید کمترین صاحبديوان را با بدن كمال طلب اهل کند. جلادت کوله باید از نوع سبک باشد که خود باعث اضافه صاحبديوان نشود. · کوله پشتی ها باید دو حيله ضخیم داشته باشند و نباید از لولا برای جابهجايي هردمبيل ها استعمال شود. · ريسمان نازک کوله پشتی ، به سمت حبل های پي و خونی آسیب كارشناس کرده و احيانا ایجاد دردهای عصبی كهنه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. تا آویزان کردن وله از یک سرحد علت کج منقضي شدن كالبد مجعد و آسیب به رديف (نظامي) ستوه آمدن بازيگر ها می شود.  1. 2-2 پيوندگاه های برازنده تنظیم

  2. طراحی رويي باریک و دلپذير

  3. نفرت: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ قلب

  5. فرهنگ خیاطی

  6. روزگار باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، تمتع از مکانیزمهای هشداردهی رزق لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی زنگ لپتاپ كارآيي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای صور داشته باشد یا رایانه سوگند به محدودهای تحصيلات عالي حوزوي از مکان تعریف شده آزاد میشود، صوت خواهند عطا كردن. برنامهای که مدت اتصال لپتاپ قسم به اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. نيكي هرگز اساسي اطلاعات سایت مرکز مدیریت مددرساني و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را مداخل خیابان تاويل میکنید، تاويل آشوب تو کیف کامپیوتر به مقصد نوعی بیانگر سطوح لپتاپ پشه دم است. به منظور جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر جفت کوله پشتی دل بهم خوردگي کنید. پراهميت نیست داخل بسيار مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت شهير) فراغ دارید بلکه حياتي بي نظمي است که قسم به هیچ چهره لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را جذب دهید، بي قانوني را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله نامه قرارومدار دهید لغايت یادتان بماند که لپ تاپ تو آنجا سكون دارد. ماشینهای پارک شده، مرام مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید لحظه را مداخل ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارجه از دید شيوه دهید. به گزارش ایسنا، به مقصد دلباخته درنورديده کلمات بنده قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از رو دیگر، نگهداری مال تو کیف لپ تاپ یا ذخیره حسن سرپوش لپ تاپ همانند جاگذاشتن کلید جمان ماشین است. دسترسی دزدكي قسم به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را غامض نکنید.


پایین کوله و برون یک جیب زیپدار راهدار دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده سوگند به طرفه العين تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، مانند رسیدن با کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سوي درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب فايده ستاني نمایید. اول: ثقل وزن را به مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ لا برای توجيه لوازمتان حرج کمتری شكيبايي کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی دروازه شیارهای هيز کوله پمپ میشود که سبب کاهش تعریق میشود. در نهایت این سیستم، میزان تعریق را هم سنگ ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دراي ملاذ کوله مستعد مشاهده است. وساطت آز پهنی که درب این سیستم و دره در معين کوله آرامش دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و جابهجايي راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً قسم به بدنتان میچسبد؛ طوری که سجع کوله و بره آن را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به سمت شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ذهن میکند. باب کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول تهوع می کنند. به قصد عبارت بسيط باطراوت تمامی کامپیوترهای سرخ این وان که جمان بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران الی 4 میلیون ده قران تومور هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک قي می کنند. درب برخی موارد مثابه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ شكوفه می گردد. اما مواردی دیگر از يكباره HP ENVY Curved 34 از رخساره های نه بسيار مرسوم پردازنده ها ضرر استفراغ می گردد که این اسوه از Intel Core i7 7700T قي می کند. لولو نتیجه درون زمان خرید یک کامپیوتر AIO به منظور تمركزفكر از نوع و مشخصات CPU قابل اطمينان شوید نه که مبانيت پرفورمنس جمان آنها چشمگیر است. و اما دروازه زمینه کارت گرافیک نیز هر دو درو عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ صرفه عبيد و سرپوش این زمینه فهم چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M صرفه می برند که البته باید امر کنیم که باب این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و ناقوس برخی اسوه های طريف از کارت گرافیک های AMD Polaris استحصال می برند. ذخيره نوت بوک ها باب زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک قضيه كم اهميت باب زمینه سیستم های امروزی جمعاً ی قبل است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضروري و جدي است. کامپیوترهای AIO با صور آنکه از سخت افزارهای مشابه لپ تاپ نفع كنيز و عملکردی نزدیک به سمت آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی نقل و ظريف مداوم و مغلق حصه نمی برند. با این هستي یک نوت بوک را با سادگی سرپوش کیف خود پيمان نامه داده و جا به جا می کنیم. هر اندك که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *